Uitslag van de verkiezingen is bekend

Op 30 maart 2022 is de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt.
Namens de vakbonden zijn Peter Borgman, Rudy Kleine, Gerrite Verberne (allen FNV) en Marco de Koomen (CNV) gekozen in het VO.
Samen met de andere leden van het VO zullen wij de komende jaren kritisch kijken hoe het nieuwe pensioenstelsel vorm wordt gegeven bij ons pensioenfonds PMT.

In mei zal het nieuwe VO worden geïnstalleerd.

Wij willen iedereen die gestemd heeft (ook diegene die op andere kandidaten hebben gestemd), danken voor jullie moeite.

Kijk hier voor alle gekozen leden.